MAXMAN II 60 cap.แม็กแมน 2

1,690฿

  • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้การแข็งตัวดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด
  • ช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในส่วนขององคชาติ
  • ช่วยให้ขนาดขยายใหญ่เพิ่มขึ้น 20-36% ไม่มีอันตรายหรือสารตกค้าง